Aikuiset lapsen elämässä

Tietoja Lapsellista-blogista

On aina kunniatehtävä ja etuoikeus saada olla osana lapsen elämää. Itse asiassa jokainen aikuinen on elämänsä aikana jollain tavalla tekemisissä lasten kanssa. He voivat olla omia lapsiamme, he voivat olla lastemme kavereita, ja he ovat aivan takuulla myös toisten ihmisten lapsia. Meidän tehtävämme on toimia jokaisen lapsen elämässä turvallisina aikuisina, jotka omalta osaltaan varmistavat seuraavan sukupolven selviämisen ja kasvamisen omaan aikuisuuteensa.

Lapsellista-blogi on lasten puolella

Lapsellista-blogin tarkoitus on avata ikkunoita lasten näkökulmaan ja tukea aikuisia näiden merkityksellisessä luottamustehtävässä. Lasten kanssa toimiminen on aina tiimityötä, silloinkin kun huoltajia on vain yksi. Lapset kohtaavat kasvaessaan ja kehittyessään paljon erilaisia, kaiken ikäisiä ihmisiä, joista jokainen muokkaa lasta jollain tavalla. Tuntemattomien aikuisten kohtaaminen vaikuttaa lapseen yleensä melko vähän, jos lainkaan. Kuitenkin jo syntymästään saakka jokainen lapsi on tekemisissä sellaisten aikuisten kanssa, jotka haluavat osaltaan huolehtia lapsen hyvinvoinnista. Pyrkimys on siis yhteinen, mutta lähtökohdat sen toteuttamiseksi kovin erilaisia. Lapsellista-blogissa herätellään ajatuksia. Blogin tarkoitus ei ole antaa pelkästään asiantuntevia neuvoja, vaan ehdotuksia ja ideoita. Blogin tarkoitus ei ole myöskään nostaa tietynlaisia kasvatustapoja- ja keinoja toisia tärkeämmäksi, sillä jokainen lapsi, aikuinen ja perhe on yksilöllinen. Yhtä ehdotonta ja absoluuttisen oikeaa toimintatapaa ei siis mitenkään voi olla, kunhan toiminta ei vaaranna kenenkään hyvinvointia. Lapsellista-blogin tarkoitus on ehdottomasti kannustaa jokaista aikuista kohtaamaan lapset ymmärryksellä, kunnioituksella ja arvostuksella. Se ei ole aina helppoa, mutta lähtökohtaisesti se on yleensäkin reiluin tapa kohdata ihmisiä – ja ihmisiähän lapsetkin ovat.

Lapsellista-blogista vinkkejä vanhemmuuteen

Vanhemmuutta, huoltajuutta ja luottoaikuisen roolia on mahdollista toteuttaa niin monin eri tavoin kuin on toteuttajiakin. Lähtökohtaisesti jokainen vanhempi on lapselleen paras mahdollinen, mutta kaikissa tilanteissa se ei silti käytännössä toteudu. Siksi on tärkeää, että tarvittaessa muut aikuiset voivat astua lapsen elämään ja huolehtia hänestä, jos omat vanhemmat eivät siihen pysty. Vanhemman rakkaus lastaan kohtaan on vahva voima, mutta joskus jokainen aikuinen tarvitsee jonkinlaista tukea muilta aikuisilta. Toivottavasti Lapsellista-blogista löytyy joitakin käyttökelpoisia vinkkejä erilaisiin tilanteisiin. Tarvittaessa vinkkejä vanhemmuuteen ja apua aikuisena olemiseen lapsen elämässä voi etsiä myös esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluyhdistyksen verkkosivuilta. Sivut sisältävät kattavia tietoiskuja erilaisiin tilanteisiin ja yhteystietoja muihin tahoihin, jotka niin ikään tukevat aikuisia toimimaan lapsen arjessa.

Ihmisyys on onnellisen lapsellista

Ihmisille on muodostunut eräänlaisia normimaisia käsityksiä ja olettamuksia siitä, millaisia kypsien aikuisten kuuluisi olla ja millaista negatiivinen lapsellisuus on. Vanhetessaan meistä monet huomaavatkin olevansa mieleltään ulkokuortaan nuorempia. Aika rakentaa ihmiseen varmuutta kokemusten karttuessa. Toisaalta pyrimme jo hyvin pienestä pitäen tekemään itse omat päätöksemme, ja uskomme tietävämme elämästä riittävästi ollaksemme omaehtoisia. Tavallaan jokainen ihminen onkin aina kullakin hetkellä juuri niin valmis kuin vain pystyy olemaan. Totta kai elämässä ehtii tapahtua aivan erilainen määrä asioita seitsemänteen ikävuoteen ja seitsemänteenkymmenenteen ikävuoteen mennessä. Harvoin silti tahdomme tulla vähätellyiksi, vaan toivoisimme muiden antavan meille arvoa sellaisina kuin olemme, vaikka välillämme olisi suurikin ikäkuilu. Jos voimme aikuisina muistaa, millaista meillä oli lapsena, meidän on helpompi suhtautua lapsiin. Jokainen lapsi on tärkeä – ja jokaisesta täysi-ikäiseksi kasvavasta lapsesta tulee tärkeä aikuinen.