Turvallinen lapsuus

Hyväksikäytetty lapsi – rikkinäinen aikuinen

Seksuaalisuus on äärimmäisen herkkä ja samalla todella merkittävä osa ihmistä. Jos lapseen kohdistuu vähäistäkään seksuaalista hyväksikäyttöä, teon vaikutukset aiheuttavat vakavia seuraamuksia sekä uhrille että tekijälle. Mitään aikuisen toimesta alaikäiseen kohdistuvaa seksuaalista tekoa ei saa vähätellä, eikä hyväksyä. Lapsen seksuaalisesta kehityksestä kerrotaan HUS:in eli Helsingin yliopistollisen sairaalan verkkosivuilla. Asiapitoinen artikkeli hälventää perusteettomia huolia lapsen luonnollisesta käytöksestä.

Ihminen on seksuaalinen – mutta lasta ei saa seksualisoida

Toisinaan hyvinkin nuori lapsi saattaa käyttäytyä provokatiivisesti haluamalla esimerkiksi kosketella itseään, toisia lapsia tai esimerkiksi vanhempiaan seksuaalissävytteisesti. Lapsi ei kuitenkaan koe seksuaalisuutta samalla tavoin kuin aikuiset. Itsensä koskettelu tuntuu pienestäkin ihmisestä hyvältä, koska kehon kuuluu toimia siten. Oma ja toisten ihmisten vartalot kiinnostavat, mutta lapselle on opetettava, ettei ketään saa koskettaa vastoin tämän tahtoa, eikä kukaan saa koskettaa lasta tämän tahtomatta. Lapset saattavat puhua keskenään genitaaleista, näyttää toisilleen alushousunsa ja joskus senkin, mitä housuista löytyy. He saattavat leikkiä lääkäriä tai aikuisia imitoimalla aikuisten välistä intiimiä kanssakäymistä, ja tällaiset leikit ovat sinänsä viattomia. Kukaan lapsi ei kuitenkaan saa painostaa toisia tällaisiin asioihin, eikä aikuisten kuulu kannustaa lapsia sellaisiin leikkeihin. Joskus kavereiden kesken leikityt ”aikuisten leikit” voivat aiheuttaa häpeää ja syyllisyydentuntoja osallisille vielä aikuisena, vaikka lapsuudessa ne olisivat tuntuneet viattomilta. Tässäkin asiassa jokainen tuntee ja reagoi yksilöllisesti. Yleisesti ottaen leikit ovat vain luonnollinen ja terve osa lapsen kehitystä.

Suojele alaikäistä seksuaaliselta hyväksikäytöltä

Varmin keino huolehtia lapsen asiallisesta käytöksestä ja siitä, ettei lapseen kohdistu asiatonta käytöstä, on aikuisen suunnalta tapahtuva valvonta. Aikuisten kannattaa riittävästi valvoa lapsiaan ja heidän ajanviettoaan niin kavereiden, perhetuttujen kuin sukulaistenkin kesken. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikkia pitäisi epäillä mahdollisiksi hyväksikäyttäjiksi. Suurin osa ihmisistä haluaa toimia toisia kohtaan mahdollisimman hyvin, eikä aiheuttaa kenellekään harmeja, vahinkoa tai mielipahaa. Lasten huoltajat eivät kuitenkaan aina huomaa kaikkea, eikä hyväksikäyttöä välttämättä aina edes epäillä. Lapset eivät usein itse uskalla kertoa kokeneensa hyväksikäyttöä, koska heitä hävettää ja pelottaa. Joskus hyväksikäyttäjä ei olekaan toinen aikuinen vaan lapsi, ja seksuaalinen kokemus saattaa tuntua tapahtuessaan hyvältä, mutta aiheuttaa silti häpeän tunteita. Siksi asioista on uskallettava puhua lapsen kanssa ennakoivasti ja asiallisesti. Luottamuksellinen, turvallinen suhde lapseen edesauttaa säilyttämään yhteyden lapseen siten, että hän kokee voivansa kertoa aikuiselle vaikeistakin asioista. On tärkeää kuunnella lasta ja selvittää mahdolliset epäilykset hyväksikäytöstä, mutta ylilyöntejä ja lynkkausmentaliteettia kannattaa välttää.

Apua seksuaalisen väkivallan uhreille

Kun nuoren seksuaalisuus herää, hän saattaa silloinkin ymmärtämättään ajautua tilanteisiin, joissa altistuu seksuaaliselle väkivallalle. Myös seksuaalinen vihjailu ja ehdottelu ovat tulkittavissa ahdisteluksi, joka sekään ei ole hyväksyttävää. Keskustele alaikäisen ja tarvittaessa aikuisenkin lapsesi kanssa riskeistä, joille he altistuvat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, tuntemattomien seurassa, päihteiden käytön alaisina ja liikkuessaan yksin. Vältä pelottelemasta, kerro sen sijaan rauhallisesti ja asiallisesti, kuinka uhkaavissa tilanteissa olisi hyvä menetellä. Seksuaalinen väkivalta on aina rikos. Hyväksikäytön ja väkivallan uhreille tarjoavat tietoa ja tukea muun muassa Väestöliiton, Tukinaisen, LOVEry:n, Suomen Delfins ry:n ja Nyyti ry:n nettisivut sekä seksuaalivakivalta.fi-sivusto.