Aikuiset lapsen elämässä

Lapsettomana aikuisena toisten lasten elämässä

Lapset ovat osa myös lapsettomien ihmisten elämää. Omat sisarukset, sukulaislapset ja ystävien lapset saattavat kuulua elämään, vaikka henkilö ei pystyisi saamaan tai ei edes haluaisi saada biologisia lapsia. Sen lisäksi myös adoptiovanhemmat tai sijaisvanhemmat saattavat edelleen kokea itsensä lapsettomiksi. Tämä riippuu jokaisen yksilöllisestä ajattelutavasta ja elämäntilanteesta sekä kokemuksista ja lapsettomuuden taustoista. Varmaa on kuitenkin se, että jokainen ihminen on tärkeässä roolissa muiden ihmisten elämässä. Vaikka ihmisellä ei olisi omia lapsia, hän saattaa silti tahtomattaan merkitä jollekin lapselle kenties jopa ainoaa turvallista aikuista. Rooli jonkun toisen kuin oman lapsen elämässä saattaa olla aikuiselle vaikea paikka.

Kun lapsettomuus ei ole omaehtoista

Joudumme tekemään tietoisia päätöksiä sen suhteen, haluammeko lisääntyä tai kasvattaa ei-biologisia lapsia. Jos lapsettomuus johtuu tahdosta riippumattomista syistä, vertaistuki ja muut erilaiset tuen muodot saattavat auttaa käsittelemään lapsettomuutta. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry tarjoaa tuen lisäksi tietoa ja pyrkii valvomaan tahattomasti lapsettomien etuja.

Omavalintainen lapsettomuus

Omavalintainen lapsettomuus on tietoinen valinta, joka perustuu elämäntilanteeseen ja elämänkatsomukseen. Perhekeskeisessä yhteiskunnassa valittua lapsettomuutta saatetaan arvostella, mutta lisääntymistä koskevat päätökset ovat tietenkin jokaisen omia asioita. Olemassa olevien lasten kannalta tärkeintä on, että he saavat luoda turvallisia, terveitä suhteita erilaisiin ihmisiin. Niinpä esimerkiksi kummitoiminta on hyvä tapa osallistua lapsen elämään. Yleensä ottaen riittää tietenkin, että aikuiset kantavat oman vastuunsa yksilöinä, eivätkä aiheuta kanssaihmisille tahallista vahinkoa. Jokaisella meistä on paikkansa maailmassa.